You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Informatie LOTUSkring Zieuwent


doelstelling- zorg dragen voor de toegankelijkheid van LOTUSslachtoffer, dat wil zeggen dat iedereen weet wat een LOTUSslachtoffer is, iedereen weet wat een LOTUSslachtoffer doet;

- het zoveel mogelijk betrekken van LOTUSslachtoffers bij opleiding en oefening van de eerste hulp;

- zorg dragen voor het benodigd aantal competente LOTUSslachtoffers;

- het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;

- door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en de uitvoering van de eerste hulp.

De LOTUS kring Zieuwent bereikt dit doel onder meer door:

- ervoor zorg te dragen dat er herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd; 

- te bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar 1ste hulpverleners kunnen worden opgeleid tot LOTUSslachtoffers;

- toezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de voortgezette opleiding en het optreden naar buiten;

- contacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de organisaties op het terrein van de eerste hulp;                                       

- externe cursussen te volgen;

- alle andere wettige middelen te gebruiken die tot het doel kunnen leiden.


Bestuur

Bestuurslid: Mevr. L. Marcus

Referenties

Peter Romp Instructeur Achterkamp

Afspraken: komt afspraken goed na,  geen negatieve ervaring mee

Flexibel:    zeker, als er speciale wensen zijn, is er altijd een oplossing

Grimeren / spel:  zit zeker verschil in de één met de ander, maar de ervaren leden van kring Zieuwent leren het de minder ervaren leden.

 

Algeheel: zeer tevreden

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Romp

Raymon van der Have Planning & Organisatie Achterkamp

Wij werken al heel wat jaren op een fijne wijzen samen met Kring Zieuwent. Zowel aanvragen op korte- als op lange termijn worden direct uitgezet en worden vrijwel altijd ingevuld. We draaien vanuit Achterkamp veel maatwerktrainingen waarbij de LOTUSslachtoffer een essentiële rol speelt. Kring Zieuwent leest voorafgaand aan de training de rol goed in en vervult deze vervolgens perfect.